BIG BIO

MK malerfirma udfører malerarbejder i forbindelse med opførelse af BIG BIO’s 5 biografer i det ny BIG center i Herlev. Fakta:  Bygherre: Big Bio Arkitekt og ingeniør: Årstiderne Arkitekter P/S Hovedentreprenør: …

Grantoften Etageblokke

MK malerfirma udførte malerarbejder i forbindelse med renovering og ombygning af bebyggelsen Kollektivbyen Grantoften Etageblokke, 3 stk indeholdende 825 boliger, beliggende Baltorpvej 187-277 i Ballerup. Fakta:  Bygherre: Ballerup almennyttige Boligselskab Arkitekt …

CBS Flintholm

MK malerfirma udførte malerabejderne i forbindelse med omdannelsen af stort butikslokale til moderne undervisningsmiljø med 3 auditorier og tilhørende faciliteter på under 4 måneder. FAKTA Bygherre: CBS Flintholm Entreprenør: NCC Construction …

Plejecenter Birkebo

MK malerfirma udførte alle malerarbejder i forbindelse med den omfattende renovering af Plejecenter Birkebo. FAKTA Bygherre: Advokaterne Arup & Hvidt Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S Entrepriseform: Fagentreprise Opgavetype: Ombygning Byggesum: 1,5 mio. kr. …